Comments on Profile Post by kiita chan

 1. Puevigreven
  Puevigreven
  rồi nhá bạn
  Oct 15, 2016
  kiita chan likes this.
 2. kiita chan
  kiita chan
  thôi mình làm quen đi :>
  Oct 16, 2016
  Puevigreven likes this.
 3. Puevigreven
  Puevigreven
  Tất nhiên là được rồi, mình là Pu, Nhân Mã
  Oct 16, 2016
 4. kiita chan
  kiita chan
  Pu nghe cute vỡi :3
  Tớ là Kiita 2k2 cung bd :))
  Oct 17, 2016
  Puevigreven likes this.
 5. Puevigreven
  Puevigreven
  ừm, Pu cute cực luông đó.
  Kiita 2k2 thì nhỏ hơn Pu rồi ^^
  Oct 17, 2016
 6. kiita chan
  kiita chan
  Pu sinh năm bnh nè? :))
  Oct 17, 2016
  Puevigreven likes this.
 7. Puevigreven
  Puevigreven
  đời cuối 9x
  Oct 17, 2016
  kiita chan likes this.
 8. kiita chan
  kiita chan
  Quào, thôi thì cứ Kii - Pu đi :)) mà Pu có viết fiction hưm?
  Oct 19, 2016
  Puevigreven likes this.
 9. Puevigreven
  Puevigreven
  có cả fan fic lẫn fiction
  Oct 19, 2016