Comments on Profile Post by ohscorpiokelly

 1. YiYiYi
  YiYiYi
  Ta quen nhau ??? OwO ?????
  Sep 17, 2016
  ohscorpiokelly likes this.
 2. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  wa , trí nhớ cá vàng vãi
  tui trong danh sách theo dõi của cậu đây
  Sep 19, 2016
 3. YiYiYi
  YiYiYi
  đúng nhỉ :3 quên =))))))))))))))))))))))
  Feb 24, 2017