Members ohscorpiokelly is Following

 1. Amaterasu Oomikami

  Thiên Thạch, Female
  Messages:
  46
  Likes Received:
  304
  Trophy Points:
  8
 2. Chisato Sasaki

  Thiên Thạch, Female
  Messages:
  38
  Likes Received:
  158
  Trophy Points:
  8
 3. cuadaica

  Messages:
  353
  Likes Received:
  1,528
  Trophy Points:
  118
 4. Feya Seryy

  Hành Tinh, Female, from Hành Tinh Xám
  Messages:
  101
  Likes Received:
  1,591
  Trophy Points:
  118
 5. Flandre

  Hành Tinh, from Phố đèn đỏ = ]]]]
  Messages:
  107
  Likes Received:
  1,237
  Trophy Points:
  118
 6. Hoshi Akari

  Hành Tinh, from Đại dương
  Messages:
  446
  Likes Received:
  1,694
  Trophy Points:
  118
 7. Iwant to know

  Hành Tinh
  Messages:
  119
  Likes Received:
  442
  Trophy Points:
  118
 8. King Of Galaxy

  Thiên Thạch, Female, 13, from Thái Bình
  Messages:
  5
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  3
 9. Lac Phuong

  Thiên Thạch, Female, from Đại dương xanh
  Messages:
  68
  Likes Received:
  650
  Trophy Points:
  8
 10. Lazystarlight

  Thiên Thạch, Female, 15, from Chạm không tới, với không đến.
  Messages:
  1
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
 11. pisce2005

  Hành Tinh, Male, from HAP Group
  Messages:
  836
  Likes Received:
  3,691
  Trophy Points:
  108
 12. Uzumaki Kushina

  Thiên Thạch, Female, from Ở nơi không ai ở
  Messages:
  276
  Likes Received:
  457
  Trophy Points:
  18
 13. YiYiYi

  Thiên Thạch, Female, 14
  Messages:
  2
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  3