Members Following ohscorpiokelly

 1. cuadaica

  Messages:
  353
  Likes Received:
  1,528
  Trophy Points:
  118
 2. Hoshi Akari

  Hành Tinh, from Đại dương
  Messages:
  446
  Likes Received:
  1,694
  Trophy Points:
  118
 3. Iwant to know

  Hành Tinh
  Messages:
  119
  Likes Received:
  442
  Trophy Points:
  118
 4. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Male, 14
  Messages:
  0
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  2
 5. King Of Galaxy

  Thiên Thạch, Female, 13, from Thái Bình
  Messages:
  5
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  3
 6. Lazystarlight

  Thiên Thạch, Female, 15, from Chạm không tới, với không đến.
  Messages:
  1
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
 7. Nyan scorp

  Hành Tinh, Female, from Chuồng mèo
  Messages:
  241
  Likes Received:
  1,182
  Trophy Points:
  118
 8. pisce2005

  Hành Tinh, Male, from HAP Group
  Messages:
  836
  Likes Received:
  3,691
  Trophy Points:
  108
 9. UmiMika

  Thiên Thạch, Female, 13, from Địa ngục
  Messages:
  237
  Likes Received:
  350
  Trophy Points:
  18
 10. windy black

  Thiên Thạch, Female, from heaven wind
  Messages:
  56
  Likes Received:
  133
  Trophy Points:
  8
 11. YiYiYi

  Thiên Thạch, Female, 14
  Messages:
  2
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  3
 12. Zatsunepisces

  Thiên Thạch, Female, 15, from Soukoku động Ò^Ó
  Messages:
  181
  Likes Received:
  2,037
  Trophy Points:
  18