Members Nyan scorp is Following

 1. Ayase Eli

  Thiên Thạch, Female, from Tộc Ventrue
  Messages:
  784
  Likes Received:
  9,286
  Trophy Points:
  18
 2. capricornsakura

  Hành Tinh, Female, from My house
  Messages:
  52
  Likes Received:
  710
  Trophy Points:
  108
 3. Capuchino47

  Thiên Thạch, Female, from Vương quốc táo đỏ
  Messages:
  16
  Likes Received:
  68
  Trophy Points:
  3
 4. cuadaica

  Messages:
  373
  Likes Received:
  1,582
  Trophy Points:
  118
 5. HwangMi

  Colorful, 22, from Diamond
  Messages:
  730
  Likes Received:
  5,911
  Trophy Points:
  625
 6. Maito Shuuji

  Hành Tinh, Male, 15, from Viện điều trị tâm lý.
  Messages:
  167
  Likes Received:
  1,118
  Trophy Points:
  108
 7. ohscorpiokelly

  Thiên Thạch, Male, from nơi có manga và táo
  Messages:
  148
  Likes Received:
  338
  Trophy Points:
  18
 8. pisce2005

  Hành Tinh, Male, from HAP Group
  Messages:
  836
  Likes Received:
  3,696
  Trophy Points:
  108
 9. Rin75261 Taurria

  Hành Tinh, Female, 16, from Green Grassland
  Messages:
  206
  Likes Received:
  2,203
  Trophy Points:
  168
 10. ThyLaii

  Hành Tinh, from EXO Planet.
  Messages:
  191
  Likes Received:
  2,043
  Trophy Points:
  118
 11. TieuYet2610

  Hành Tinh, Female, 16, from NA.
  Messages:
  638
  Likes Received:
  2,844
  Trophy Points:
  243
 12. ToukaLeo

  Thiên Thạch, Female, from Hội những đứa tâm thần
  Messages:
  124
  Likes Received:
  313
  Trophy Points:
  18