Members Following Nyan scorp

 1. Akira Ten

  Hành Tinh
  Messages:
  89
  Likes Received:
  1,183
  Trophy Points:
  118
 2. Ayase Eli

  Thiên Thạch, Female, from Tộc Ventrue
  Messages:
  784
  Likes Received:
  9,286
  Trophy Points:
  18
 3. BanohanaYuki

  Messages:
  202
  Likes Received:
  810
  Trophy Points:
  118
 4. capricornsakura

  Hành Tinh, Female, from My house
  Messages:
  52
  Likes Received:
  710
  Trophy Points:
  108
 5. Capuchino47

  Thiên Thạch, Female, from Vương quốc táo đỏ
  Messages:
  16
  Likes Received:
  68
  Trophy Points:
  3
 6. Expelliarmus

  Thiên Thạch, Female, 15
  Messages:
  31
  Likes Received:
  24
  Trophy Points:
  8
 7. Haru Furawa Taurus

  Thiên Thạch, Female, from Sao Hoả :)))))
  Messages:
  594
  Likes Received:
  1,604
  Trophy Points:
  18
 8. HatsuneMikuScorpio

  Thiên Thạch, Female, 17, from Ở nhà chứ còn ở đâu nữa
  Messages:
  11
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  3
 9. hi↭im↭ℱazz

  Thiên Thạch, Male, 17, from Daknong
  Messages:
  0
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  2
 10. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Male, 14
  Messages:
  0
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  2
 11. Kayoko Uri

  Thiên Thạch, Female, 16, from Phường Pom Hán, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Messages:
  19
  Likes Received:
  101
  Trophy Points:
  3
 12. Kisaki Otome

  Hành Tinh, Female, from Sao Mộc
  Messages:
  0
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  102
 13. Lizzi :3

  Hành Tinh, Female, from Việt Nam
  Messages:
  91
  Likes Received:
  947
  Trophy Points:
  108
 14. Matdaica

  Hành Tinh, Male, from Chỗ nào ngủ đc
  Messages:
  2
  Likes Received:
  38
  Trophy Points:
  103
 15. Miketsuna

  Thiên Thạch, Male, 14, from Paradis
  Messages:
  9
  Likes Received:
  155
  Trophy Points:
  3
 16. Miyano Takumi

  Hành Tinh, Female
  Messages:
  91
  Likes Received:
  591
  Trophy Points:
  108
 17. NakamuraHigo

  Hành Tinh, Male, 18, from Long Hải
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  100
 18. Neko❤nyan

  Hành Tinh, Female, 14, from chuồng lợn ổ mèo
  Messages:
  31
  Likes Received:
  192
  Trophy Points:
  108
 19. nguyendinhhuyenmai

  Messages:
  0
  Likes Received:
  23
  Trophy Points:
  2
 20. pisce2005

  Hành Tinh, Male, from HAP Group
  Messages:
  836
  Likes Received:
  3,696
  Trophy Points:
  108