Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.
KingArea
Joined:
Mar 21, 2013
Messages:
1,822
Likes Received:
12,823
Trophy Points:
508
508/213

bdmedal_awarded_medals 1

Birthday:
November 27
Occupation:
Bán bắp rang bơ, bán bơ, bán đường sỉ và lẻ :v

Share This Page

KingArea

Area Sama :v

Staff Member

Vì lý do 4r bị lỗi lúc vào được lúc không, nên bạn nào muốn liên lạc với Area thì đây là nick face / twit của Area => Kido K. Area Mar 23, 2018