Members Haru Furawa Taurus is Following

 1. Aina Helia

  Thiên Thạch, Female, 14
  Messages:
  60
  Likes Received:
  139
  Trophy Points:
  8
 2. Akahiko Yuu

  Thiên Thạch, Female, from Ven đường
  Messages:
  366
  Likes Received:
  1,799
  Trophy Points:
  18
 3. Aqualonely

  Thiên Thạch, Female, 13, from Cánh đồng hoa dại
  Messages:
  306
  Likes Received:
  981
  Trophy Points:
  18
 4. Ayase Eli

  Thiên Thạch, Female, from Tộc Ventrue
  Messages:
  633
  Likes Received:
  7,676
  Trophy Points:
  18
 5. Cancer Vyhera

  Hành Tinh, Female, 17, from Thiên đàng
  Messages:
  239
  Likes Received:
  763
  Trophy Points:
  118
 6. Feya Seryy

  Hành Tinh, Female, from Hành Tinh Xám
  Messages:
  99
  Likes Received:
  1,532
  Trophy Points:
  108
 7. Haru Hakamaru

  Thiên Thạch, Female, from Thánh thần điện
  Messages:
  228
  Likes Received:
  1,359
  Trophy Points:
  18
 8. HiltEnter

  Thiên Thạch, Female, from Nơi đâu cũng là nhà
  Messages:
  109
  Likes Received:
  167
  Trophy Points:
  18
 9. Hoshi Akari

  Hành Tinh, from Đại dương
  Messages:
  441
  Likes Received:
  1,659
  Trophy Points:
  118
 10. Hoshi Hinari

  Thiên Thạch, Female
  Messages:
  0
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  2
 11. KarenMoore

  Thiên Thạch, Female, 16, from City Lepus
  Messages:
  66
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  8
 12. Kazukia Haruka

  Thiên Thạch
  Messages:
  92
  Likes Received:
  723
  Trophy Points:
  8
 13. Kiri seno

  Thiên Thạch, Female, 17
  Messages:
  34
  Likes Received:
  1,245
  Trophy Points:
  8
 14. Lizzi :3

  Hành Tinh, Female, from Việt Nam
  Messages:
  91
  Likes Received:
  938
  Trophy Points:
  108
 15. Lost Angels

  Thiên Thạch
  Messages:
  4
  Likes Received:
  72
  Trophy Points:
  3
 16. Louis Chen

  Thiên Thạch, Female, 20
  Messages:
  64
  Likes Received:
  76
  Trophy Points:
  8
 17. Luo Tashimurai

  Hành Tinh, Male, from Gia Lâm rẽ trái
  Messages:
  130
  Likes Received:
  430
  Trophy Points:
  118
 18. MatNgu12ChomSao

  Chairman, Male
  Messages:
  506
  Likes Received:
  3,820
  Trophy Points:
  93
 19. Miin Cancer

  Thiên Thạch, Female, from Mặt Đất
  Messages:
  1,733
  Likes Received:
  2,710
  Trophy Points:
  13
 20. Milky leo

  Thiên Thạch, Female, from London
  Messages:
  563
  Likes Received:
  1,539
  Trophy Points:
  18