Members Following Haru Furawa Taurus

 1. Aina Helia

  Thiên Thạch, Female, 14
  Messages:
  60
  Likes Received:
  139
  Trophy Points:
  8
 2. Akuma Itsuhi

  Thiên Thạch, Male, 14, from Cần bt?
  Messages:
  6
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  3
 3. Alice Cullen

  Hành Tinh, Female, 13, from USA
  Messages:
  3
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  103
 4. Aqualonely

  Thiên Thạch, Female, 13, from Cánh đồng hoa dại
  Messages:
  306
  Likes Received:
  981
  Trophy Points:
  18
 5. Ayase Eli

  Thiên Thạch, Female, from Tộc Ventrue
  Messages:
  633
  Likes Received:
  7,676
  Trophy Points:
  18
 6. Fukami Touko

  Thiên Thạch, Female, 16, from Tân Hương
  Messages:
  8
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  3
 7. Haibara Ai 212

  Thiên Thạch, Female
  Messages:
  47
  Likes Received:
  278
  Trophy Points:
  8
 8. HatsuneMikuScorpio

  Thiên Thạch, Female, 16, from Ở nhà chứ còn ở đâu nữa
  Messages:
  11
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  3
 9. HatsuneMikuVirrgo

  Thiên Thạch, Female, 16, from Ở một thế giới bình yên!!
  Messages:
  11
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  3
 10. Hoshi Akari

  Hành Tinh, from Đại dương
  Messages:
  441
  Likes Received:
  1,659
  Trophy Points:
  118
 11. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Male, 14
  Messages:
  0
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  2
 12. Kanazami Yuuki

  Thiên Thạch, Female, 13, from Cầu vồng hoặc Sao băng =))
  Messages:
  25
  Likes Received:
  40
  Trophy Points:
  3
 13. Kayumi Nami

  Thiên Thạch, Female, 17, from Biển bao la
  Messages:
  12
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  3
 14. Kido Tsubomi

  Hành Tinh, Female, 16, from Địa Ngục
  Messages:
  25
  Likes Received:
  181
  Trophy Points:
  103
 15. Kiri seno

  Thiên Thạch, Female, 17
  Messages:
  34
  Likes Received:
  1,245
  Trophy Points:
  8
 16. Kisaki Otome

  Hành Tinh, Female, from Sao Mộc
  Messages:
  0
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  102
 17. Kousaka Kotori

  Thiên Thạch, Female, from Mekakushi Dan
  Messages:
  55
  Likes Received:
  1,057
  Trophy Points:
  8
 18. Laki Key

  Thiên Thạch, Female, 16, from Ánh nắng mùa hè
  Messages:
  27
  Likes Received:
  51
  Trophy Points:
  3
 19. Lizzi :3

  Hành Tinh, Female, from Việt Nam
  Messages:
  91
  Likes Received:
  938
  Trophy Points:
  108
 20. Lost Angels

  Thiên Thạch
  Messages:
  4
  Likes Received:
  72
  Trophy Points:
  3