Members Following Haru Furawa Taurus

 1. Aina Helia

  Thiên Thạch, Female, 14
  Messages:
  60
  Likes Received:
  155
  Trophy Points:
  8
 2. Akuma Itsuhi

  Thiên Thạch, Male, 14, from Cần bt?
  Messages:
  6
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  3
 3. Alice Cullen

  Hành Tinh, Female, 14, from USA
  Messages:
  3
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  103
 4. Aqualonely

  Thiên Thạch, Female, 13, from Cánh đồng hoa dại
  Messages:
  311
  Likes Received:
  799
  Trophy Points:
  18
 5. Ayase Eli

  Thiên Thạch, Female, from Tộc Ventrue
  Messages:
  838
  Likes Received:
  9,755
  Trophy Points:
  18
 6. Fukami Touko

  Thiên Thạch, Female, 17, from Tân Hương
  Messages:
  8
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  3
 7. Haibara Ai 212

  Thiên Thạch, Female
  Messages:
  40
  Likes Received:
  291
  Trophy Points:
  8
 8. HatsuneMikuScorpio

  Thiên Thạch, Female, 17, from Ở nhà chứ còn ở đâu nữa
  Messages:
  11
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  3
 9. HatsuneMikuVirrgo

  Thiên Thạch, Female, 17, from Ở một thế giới bình yên!!
  Messages:
  19
  Likes Received:
  27
  Trophy Points:
  3
 10. Hoshi Akari

  Hành Tinh, from Đại dương
  Messages:
  465
  Likes Received:
  1,765
  Trophy Points:
  118
 11. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Male, 14
  Messages:
  0
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  2
 12. Kanazami Yuuki

  Thiên Thạch, Female, 13, from Cầu vồng hoặc Sao băng =))
  Messages:
  26
  Likes Received:
  41
  Trophy Points:
  3
 13. Kayumi Nami

  Thiên Thạch, Female, 18, from Biển bao la
  Messages:
  12
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  3
 14. Kido Tsubomi

  Hành Tinh, Female, 16, from Địa Ngục
  Messages:
  25
  Likes Received:
  174
  Trophy Points:
  103
 15. Kiri seno

  Thiên Thạch, Female, 18
  Messages:
  34
  Likes Received:
  1,252
  Trophy Points:
  8
 16. Kisaki Ari

  Thiên Thạch, Female, 17, from Trên Trời
  Messages:
  0
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  2
 17. Kisaki Otome

  Hành Tinh, Female, from Sao Mộc
  Messages:
  0
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  102
 18. Kousaka Kotori

  Thiên Thạch, Female, from Mekakushi Dan
  Messages:
  72
  Likes Received:
  1,322
  Trophy Points:
  8
 19. La Miêu

  Hành Tinh, Male, 15, from Quận 12
  Messages:
  73
  Likes Received:
  132
  Trophy Points:
  108
 20. Laki Key

  Thiên Thạch, Female, 17, from Ánh nắng mùa hè
  Messages:
  27
  Likes Received:
  51
  Trophy Points:
  3