TAROT

Đọc thẻ Tarot: Một số sự kiện chưa biết bạn phải biết về nó

Thẻ Tarot là một trong nhiều hình thức bói toán. Chúng thường được sử dụng để đo lường kết quả tiềm năng và đánh giá ảnh hưởng xung quanh một người, một sự kiện hoặc cả hai. Thuật ngữ kỹ thuật để đọc tarot là taromancy (bói toán thông qua việc sử dụng các lá bài tarot), là một phần phụ của sụn (bói toán thông qua các thẻ nói chung). Độc giả Tarot thường tin rằng tương lai là chất lỏng và dự đoán tuyệt đối về các sự kiện trong tương lai là không thể. Do đó, khi họ giải thích bố cục thẻ tarot, họ tập trung vào việc xác định các kết quả có thể xảy ra đối với người nhận đọc (được gọi là "chủ đề"), cũng như kiểm tra các ảnh hưởng liên quan đến vấn đề trong tay.

dự định trang bị cho đối tượng những thông tin bổ sung để họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn. Đây là một con đường nghiên cứu cho các đối tượng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, nhưng không nên được coi là bất kỳ sự đảm bảo nào về kết quả cuối cùng.

Bộ bài tarot tiêu chuẩn có hai loại thẻ: Major và Minor Arcana. ] Minor Arcana tương tự như một bộ bài chơi thông thường. Chúng được chia thành bốn bộ quần áo (Wands, Cup, Swords và Pentials). Mỗi bộ đồ chứa mười thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi bộ đồ cũng bao gồm các thẻ mặt được gọi là trang, hiệp sĩ, nữ hoàng và vua.

Major Arcana là những thẻ độc lập với ý nghĩa độc đáo riêng. Chúng bao gồm các lá bài như Quỷ dữ, Sức mạnh, Nhiệt độ, Người đàn ông bị treo cổ, Kẻ ngu và Cái chết.

Rất ít độc giả sẽ đề nghị bất cứ ai cũng có thể nhặt một cỗ bài tarot và đọc một cách có ý nghĩa. Thông thường, các thẻ được xem là không có sức mạnh nào cả và chỉ đơn giản là một gợi ý trực quan hữu ích để hỗ trợ người đọc. Những người khác tin rằng có một số sức mạnh trong các lá bài làm nổi bật tài năng của người đọc, đó là lý do tại sao họ sẽ chỉ làm việc từ bộ bài của mình.

Thẻ bói là một trong nhiều hình thức bói toán. Chúng thường được sử dụng để đo lường kết quả tiềm năng và đánh giá ảnh hưởng xung quanh một người, một sự kiện hoặc cả hai. Thuật ngữ kỹ thuật để đọc tarot là taromancy (bói toán thông qua việc sử dụng các lá bài tarot), là một phần phụ của sụn (bói toán thông qua các thẻ nói chung). Độc giả Tarot thường tin rằng tương lai là chất lỏng và dự đoán tuyệt đối về các sự kiện trong tương lai là không thể. Do đó, khi họ giải thích bố cục thẻ tarot, họ tập trung vào việc xác định các kết quả có thể xảy ra đối với người nhận đọc (được gọi là "chủ đề"), cũng như kiểm tra các ảnh hưởng liên quan đến vấn đề trong tay.

Bài đọc tarot nhằm mục đích cung cấp cho chủ đề thông tin bổ sung để họ có thể đưa ra nhiều lựa chọn sáng suốt hơn. Đây là một con đường nghiên cứu cho các đối tượng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, nhưng không nên được coi là bất kỳ sự đảm bảo nào về kết quả cuối cùng.

Bộ bài tarot tiêu chuẩn có hai loại thẻ: Major và Minor Arcana.

Minor Arcana tương tự như một cỗ bài chơi thông thường. Chúng được chia thành bốn bộ quần áo (Wands, Cup, Swords và Pentials). Mỗi bộ đồ chứa mười thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi bộ đồ cũng bao gồm các thẻ mặt được gọi là trang, hiệp sĩ, nữ hoàng và vua.

cũng đọc

Major Arcana là những lá bài độc lập với ý nghĩa độc đáo của riêng chúng. Chúng bao gồm các thẻ như Quỷ dữ, Sức mạnh, Nhiệt độ, Người bị treo cổ, Kẻ ngu và Cái chết.

Rất ít độc giả đề nghị rằng bất kỳ ai cũng có thể nhặt một cỗ bài tarot và tạo ra một bài đọc có ý nghĩa. Thông thường, các thẻ được xem là không có sức mạnh nào cả và chỉ đơn giản là một gợi ý trực quan hữu ích để hỗ trợ người đọc. Những người khác tin rằng có một số sức mạnh trong các lá bài làm nổi bật tài năng của người đọc, đó là lý do tại sao họ sẽ chỉ làm việc từ bộ bài của chính họ.

cũng đọc

Tags
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Chuyển đến thanh công cụ