Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi KarenMoore

 1. Haru Furawa Taurus
  Haru Furawa Taurus
  Mơn Mổ :3333! Yêu Mổ <3
  11 Tháng bảy 2017
 2. KarenMoore
  KarenMoore
  Hem có chi :))))
  Tớ cũng yêu Ru :3
  11 Tháng bảy 2017
  Sakura X and Haru Furawa Taurus like this.
 3. Sakura X
  Sakura X
  Hự, lại là iu :3
  14 Tháng bảy 2017
  Haru Furawa Taurus thích bài này.
 4. Haru Furawa Taurus
  Haru Furawa Taurus
  Có chuyện gì hử? :))
  14 Tháng bảy 2017
  Sakura X thích bài này.
 5. Sakura X
  Sakura X
  À, hok có j đâu !
  14 Tháng bảy 2017
  Haru Furawa Taurus thích bài này.
 6. KarenMoore
  KarenMoore
  Tớ cũng êu Pink nà *ôm ôm* :333
  14 Tháng bảy 2017
  Haru Furawa Taurus and Sakura X like this.
 7. Sakura X
  Sakura X
  Cảm ơn Ru nhé * ôm *
  14 Tháng bảy 2017
  Haru Furawa Taurus thích bài này.
 8. KarenMoore
  KarenMoore
  *sock* tớ... tớ là Moo... mà ;;-;; Pink quên tớ....
  14 Tháng bảy 2017
  Haru Furawa Taurus thích bài này.
 9. Sakura X
  Sakura X
  Chết, tớ lộn rầu, sorry :3
  14 Tháng bảy 2017
  Haru Furawa Taurus thích bài này.
 10. KarenMoore
  KarenMoore
  Mình buồn vì tym mình đao ~ ;;-;;
  14 Tháng bảy 2017