Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Krul Tepes

 1. Miin Cancer
  Miin Cancer
  Cảm ơn em <3
  P.s: Mà đơn hàng của e khủng quá đấy :v
  7 Tháng bảy 2017
 2. Krul Tepes
  Krul Tepes
  Ý của chị là sao? Khủng ở cái số lượng hay yêu cầu vậy?
  7 Tháng bảy 2017
 3. Miin Cancer
  Miin Cancer
  Số lượng lẫn yêu cầu :v
  7 Tháng bảy 2017
 4. Krul Tepes
  Krul Tepes
  Vậy lần sau em sẽ yêu cầu dễ hơn nha. Mà cover của chị là hình Ymir với Historia phải không vậy:3
  7 Tháng bảy 2017
 5. Miin Cancer
  Miin Cancer
  Uầy nó đó OTP của chị <3
  7 Tháng bảy 2017