Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cindy Cherry

 1. Nhi Alice Ruby
  Nhi Alice Ruby
  m thì đểu sẵn rồi =))
  3 Tháng bảy 2017
  Cindy Cherry thích bài này.
 2. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  m nói t quá =)) t đểu thì m nhây, lầy, bựa =))
  3 Tháng bảy 2017
 3. Nhi Alice Ruby
  Nhi Alice Ruby
  m có cần phải nói t như thế ko =))
  3 Tháng bảy 2017
 4. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  chắc có m ạ =))
  3 Tháng bảy 2017
 5. Milky leo
  Milky leo
  *cười gian* hè hè hè
  9 Tháng bảy 2017
  Cindy Cherry thích bài này.
 6. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  ngày mới vui vẻ chị ba =))
  9 Tháng bảy 2017
  Milky leo thích bài này.
 7. Nhi Alice Ruby
  Nhi Alice Ruby
  Chị ba với Dy ngày mới vui vẻ =))
  9 Tháng bảy 2017
  Milky leo thích bài này.
 8. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  By ngày mới vui vẻ =))
  9 Tháng bảy 2017
  Milky leo thích bài này.
 9. Milky leo
  Milky leo
  Mn ngày mới vui vẻ
  9 Tháng bảy 2017
  Cindy Cherry thích bài này.