Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nekonekonekonekoneko

 1. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  chi rứa =v=
  19 Tháng sáu 2017 lúc 10:04
 2. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  còn nhớ tui hơm?
  19 Tháng sáu 2017 lúc 10:09
 3. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  nhớ chớ =v=
  19 Tháng sáu 2017 lúc 10:10
 4. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  thế tui là gì của Luo còn nhớ không?
  19 Tháng sáu 2017 lúc 10:21
 5. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  vợ iu của Luo =v=
  19 Tháng sáu 2017 lúc 11:04