Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ogawa Yuuko

 1. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  đền cửa đê -_- *từ trong nhà vs bước ra* đang đánh răng*
  10 Tháng sáu 2017
 2. Ogawa Yuuko
  Ogawa Yuuko
  chết cha! quên mất là phải đền lại! * vỗ vai* anh em tốt mà hê hê
  10 Tháng sáu 2017
 3. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  có gì ham ?
  10 Tháng sáu 2017
 4. Ogawa Yuuko
  Ogawa Yuuko
  ham có j ! tới chơi thoi pạn
  10 Tháng sáu 2017
 5. Luo Tashimurai
  10 Tháng sáu 2017
  Ogawa Yuuko thích bài này.