Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Luo Tashimurai

 1. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  nếu ta nói đồng ý?
  11 Tháng sáu 2017
 2. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  thì sẽ thành 1 đôi .-.
  11 Tháng sáu 2017
 3. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  được, vậy ta...
  12 Tháng sáu 2017
 4. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  không đồng ý ấy hả, Luo biết thùa .-.
  12 Tháng sáu 2017
 5. nekonekonekonekoneko
  12 Tháng sáu 2017
 6. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  thật ko ấy .-.
  12 Tháng sáu 2017
 7. nekonekonekonekoneko
  12 Tháng sáu 2017
 8. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  thật thật thâtj *hi vọng*
  12 Tháng sáu 2017
 9. nekonekonekonekoneko
  12 Tháng sáu 2017
 10. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Không đùa giỡn gì hết? *hi vọng ngời ngời*
  12 Tháng sáu 2017
 11. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  nói dối thì được gì
  12 Tháng sáu 2017
 12. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  ZÊ I LOVE U
  12 Tháng sáu 2017
 13. nekonekonekonekoneko
  12 Tháng sáu 2017
 14. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  mà nè thịt hơm zợ .-.
  12 Tháng sáu 2017
 15. nekonekonekonekoneko
  12 Tháng sáu 2017
 16. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  thật ý
  12 Tháng sáu 2017
 17. nekonekonekonekoneko
  13 Tháng sáu 2017
 18. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  mà thôi Neko sẽ là vợ Luo =v=
  13 Tháng sáu 2017
 19. nekonekonekonekoneko
  13 Tháng sáu 2017
 20. Luo Tashimurai
  13 Tháng sáu 2017