Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sweet delight

 1. いあ いあ いあ いあ
  18 Tháng tư 2017
  Lost Angels thích bài này.
 2. Sweet delight
  Sweet delight
  Giới thiệu đê anh em :)
  18 Tháng tư 2017
  Lost Angels thích bài này.
 3. いあ いあ いあ いあ
  いあ いあ いあ いあ
  Tau là IA, nữ... Đừng hỏi tuổi nhe :"))
  18 Tháng tư 2017
  Lost Angels thích bài này.
 4. Sweet delight
  Sweet delight
  :3:3 IA vocaild gì ấy à mài ... Tau cũng nghe nà ^^
  18 Tháng tư 2017
  Lost Angels thích bài này.
 5. いあ いあ いあ いあ
  いあ いあ いあ いあ
  (Vocaloid)
  *bắt tay* ^^
  18 Tháng tư 2017
  Lost Angels thích bài này.