Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sweet delight

 1. いあ いあ いあ いあ
  18 Tháng tư 2017
 2. Sweet delight
  Sweet delight
  Giới thiệu đê anh em :)
  18 Tháng tư 2017
 3. いあ いあ いあ いあ
  いあ いあ いあ いあ
  Tau là IA, nữ... Đừng hỏi tuổi nhe :"))
  18 Tháng tư 2017
 4. Sweet delight
  Sweet delight
  :3:3 IA vocaild gì ấy à mài ... Tau cũng nghe nà ^^
  18 Tháng tư 2017
 5. いあ いあ いあ いあ
  いあ いあ いあ いあ
  (Vocaloid)
  *bắt tay* ^^
  18 Tháng tư 2017