Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aquarius Bitter

 1. Moon2882003
  28 Tháng ba 2017
 2. Aquarius Bitter
  Aquarius Bitter
  bn mấy t r?
  29 Tháng ba 2017
 3. Moon2882003
  29 Tháng ba 2017
 4. Aquarius Bitter
  29 Tháng ba 2017
 5. Moon2882003
  Moon2882003
  Oa oa, sao dạo quanh forum một vòng mà toàn thấy người 'nhớn' vậy???
  29 Tháng ba 2017
 6. Aquarius Bitter
  Aquarius Bitter
  tại trang web này lâu năm r,a vào đây từ hồi lớp 6
  30 Tháng ba 2017
 7. Moon2882003
  30 Tháng ba 2017
 8. Aquarius Bitter
  Aquarius Bitter
  sao zợ?
  30 Tháng ba 2017