Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lana :3

 1. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Đang trả a~
  21 Tháng ba 2017 lúc 05:38
 2. Lana :3
  Lana :3
  Đấy nhá ~ Ta không tranh đơn hàng với nhân viên nữa đâu ~ :3 * Le chủ quán gương mẫu *
  21 Tháng ba 2017 lúc 05:41
 3. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Ta trả hàng rồi, ngâm giấm 5' mới chịu trả.
  21 Tháng ba 2017 lúc 05:42
 4. Lana :3
  Lana :3
  Mới đầu thấy, ta còn định trả luôn cơ. Ờ thì máy ta có đủ thể loại đồ ăn, thích thì lấy mà ~ Phải tranh thủ không là má xoá mất
  21 Tháng ba 2017 lúc 05:44
 5. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Còn ta lên mạng, chứ lưu vô kẻo nặng máy lại bị la.
  21 Tháng ba 2017 lúc 05:48
 6. Lana :3
  Lana :3
  =))
  21 Tháng ba 2017 lúc 06:04