Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lana :3

 1. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Đang trả a~
  21 Tháng ba 2017
 2. Lana :3
  Lana :3
  Đấy nhá ~ Ta không tranh đơn hàng với nhân viên nữa đâu ~ :3 * Le chủ quán gương mẫu *
  21 Tháng ba 2017
 3. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Ta trả hàng rồi, ngâm giấm 5' mới chịu trả.
  21 Tháng ba 2017
 4. Lana :3
  Lana :3
  Mới đầu thấy, ta còn định trả luôn cơ. Ờ thì máy ta có đủ thể loại đồ ăn, thích thì lấy mà ~ Phải tranh thủ không là má xoá mất
  21 Tháng ba 2017
 5. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Còn ta lên mạng, chứ lưu vô kẻo nặng máy lại bị la.
  21 Tháng ba 2017
 6. Lana :3
  Lana :3
  =))
  21 Tháng ba 2017