Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Suzumi Yuuki Cute

 1. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Chưa =))
  14 Tháng ba 2017
 2. Suzumi Yuuki Cute
  Suzumi Yuuki Cute
  Vậy thì mần nha~ Mị là Yuu (trùng tên thím thì phải), yết nữ, à lộn lưỡng. Hân hạnh :3
  14 Tháng ba 2017
 3. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Mị là Yuu (gọi là Lá để đỡ nhầm đi). Giải nữ. Rất hân hạnh a~
  14 Tháng ba 2017
 4. Suzumi Yuuki Cute
  14 Tháng ba 2017