Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi cuadaica

 1. Puevigreven
  Puevigreven
  đệ dời lịch lại một ngày, hôm nay mới là 8 - 3
  9 Tháng ba 2017
 2. cuadaica
  cuadaica
  một mình một ngày :) Truất nhỉ =))
  9 Tháng ba 2017
 3. Puevigreven
  Puevigreven
  Tại vì có người nói sẽ biến mất trong ngày 8 - 3 nên đệ quyết sẽ
  9 Tháng ba 2017
 4. cuadaica
  9 Tháng ba 2017
 5. Puevigreven
  Puevigreven
  Có chuyện gì vi không?
  14 Tháng ba 2017
 6. cuadaica
  cuadaica
  Chuyện buồn thì có :3
  14 Tháng ba 2017
 7. Puevigreven
  Puevigreven
  Sao, kể nghe coi
  14 Tháng ba 2017
 8. cuadaica
  cuadaica
  kiểm tra cả lớp cùng coi sách, cớ sao chỉ có t bị nhắc nhở và bị đánh dấu bài :3
  14 Tháng ba 2017
 9. Puevigreven
  Puevigreven
  có vậy mà cũng buồn
  cười lên coi
  14 Tháng ba 2017
 10. cuadaica
  cuadaica
  trả bài thì được có 7đ, thầy trừ cmn 3đ vì bị đánh dấu, bài 1 tiết đới T_T
  14 Tháng ba 2017
  Puevigreven thích bài này.
 11. Puevigreven
  14 Tháng ba 2017