Puevigreven's Recent Activity

 1. Puevigreven commented on bachduongdethuong's profile post.

  Thế làm em nhá

  27 Tháng năm 2017 lúc 20:47
 2. Puevigreven liked bachduongdethuong's comment on bachduongdethuong's profile post

  - Tớ 11 :< Cung con Cừu á

  27 Tháng năm 2017 lúc 20:46
 3. Puevigreven commented on bachduongdethuong's profile post.

  Ồ, Pu là Nhân Mã gần mười tám. Meo thì sao?

  26 Tháng năm 2017 lúc 13:19
 4. Puevigreven liked bachduongdethuong's comment on bachduongdethuong's profile post

  - Tớ là Mèo, gọi tớ là Meo :3

  26 Tháng năm 2017 lúc 13:18
 5. Puevigreven commented on Jinx Vocemeik's profile post.

  thực ra thì 'em chưa mười tám' Nhân Mã còn mấy tháng nữa mới sinh nhật mà

  26 Tháng năm 2017 lúc 13:18
 6. Puevigreven liked Jinx Vocemeik's comment on Jinx Vocemeik's profile post

  Đủ tuổi chạy xe tay ga rồi ha Pu ở tỉnh nào?

  26 Tháng năm 2017 lúc 13:17
 7. Puevigreven commented on bachduongdethuong's profile post.

  Vâng. Tớ là Pu

  24 Tháng năm 2017 lúc 23:15
 8. Puevigreven liked bachduongdethuong's post on Puevigreven's profile.

  - Làm quen a ~

  24 Tháng năm 2017 lúc 23:14
 9. Puevigreven commented on Jinx Vocemeik's profile post.

  tớ 18 Nhân Mã

  24 Tháng năm 2017 lúc 23:14
 10. Puevigreven liked Jinx Vocemeik's comment on Jinx Vocemeik's profile post

  Tớ tên Nhã Bạn già, Cứ gọi Jĩn cho gọn nah. 12 tuổi, cung Ngưu Cho hỏi Pu nhiêu tuổi rồi? :3

  24 Tháng năm 2017 lúc 23:14
 11. Puevigreven commented on Jinx Vocemeik's profile post.

  Vâng. Tớ là Pu

  19 Tháng năm 2017
 12. Puevigreven liked Jinx Vocemeik's post on Puevigreven's profile.

  Ê ni, cho mần quen nah!!

  19 Tháng năm 2017
 13. Puevigreven commented on NhanThanhHy's profile post.

  Cố gắng lắm rồi đấy chứ

  5 Tháng năm 2017
 14. Puevigreven commented on NhanThanhHy's profile post.

  Đơn giản là bận và không khỏe, thế thôi

  3 Tháng năm 2017
 15. Puevigreven liked NhanThanhHy's comment on NhanThanhHy's profile post

  Xùy...=3= sao thế?

  3 Tháng năm 2017