Members Following ohscorpiokelly

 1. cuadaica

  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  1,007
  Điểm thành tích:
  118
 2. Hoshi Akari

  Hành Tinh, Nữ, from Đại dương
  Bài viết:
  375
  Đã được thích:
  1,156
  Điểm thành tích:
  118
 3. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Nam, 13
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  2
 4. King Of Galaxy

  Thiên Thạch, Nữ, 13, from Thái Bình
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 5. Lazystarlight

  Thiên Thạch, Nữ, 15, from Chạm không tới, với không đến.
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3
 6. Mochi Hayashi

  Thiên Thạch, Nữ, from Địa ngục
  Bài viết:
  273
  Đã được thích:
  894
  Điểm thành tích:
  18
 7. Na tra 2002

  Thiên Thạch, Nữ, 15
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  75
  Điểm thành tích:
  8
 8. Nyan scorp

  Hành Tinh, Nữ, from Hố đen không người
  Bài viết:
  255
  Đã được thích:
  1,134
  Điểm thành tích:
  118
 9. pisce2005

  Hành Tinh, Nam, from HAP Group
  Bài viết:
  838
  Đã được thích:
  3,690
  Điểm thành tích:
  108
 10. UmiMika

  Thiên Thạch, Nữ, 13, from Địa ngục
  Bài viết:
  144
  Đã được thích:
  66
  Điểm thành tích:
  18
 11. windy black

  Thiên Thạch, Nữ, from heaven wind
  Bài viết:
  55
  Đã được thích:
  164
  Điểm thành tích:
  8
 12. YiYiYi

  Thiên Thạch, Nữ, 14
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3