Nyan scorp's Recent Activity

 1. Nyan scorp liked pisce2005's comment on Nyan scorp's profile post

  Đừng đùa,mét 6 mà :))

  24 Tháng năm 2017
 2. Nyan scorp commented on Sakura X's profile post.

  Nhớ chứ

  24 Tháng năm 2017
 3. Nyan scorp liked Sakura X's post on Nyan scorp's profile.

  Thăm chụy :) Nhớ em hông ? Meow.....

  24 Tháng năm 2017
 4. Nyan scorp Ờ thì...off hơi lâu. Sorry những người chưa rep lại :v »

  17 Tháng năm 2017
 5. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  ...Bây giờ hết cao rồi =))

  11 Tháng năm 2017
 6. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Trong ava có tên cậu à, dễ thương nhỉ? :)

  11 Tháng năm 2017
 7. Nyan scorp commented on Sweet delight's profile post.

  Các người tính phá noti đến chừng nào đây??? -_-

  11 Tháng năm 2017
 8. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Mày... :)) Láo vừa thôi coăn :v

  11 Tháng năm 2017
 9. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  T thích xem tất, từ soft đến dark :))

  11 Tháng năm 2017
 10. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Tính hết lần này là gần 30 cái :))

  11 Tháng năm 2017
 11. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Và sau đó là... =)))

  11 Tháng năm 2017
 12. Nyan scorp commented on Canh Truong's profile post.

  Bye, chúc anh ngủ ngon :))

  10 Tháng năm 2017