Nyan scorp's Recent Activity

 1. Nyan scorp liked pisce2005's comment on Nyan scorp's profile post

  Đừng đùa,mét 6 mà :))

  24 Tháng năm 2017 lúc 09:15
 2. Nyan scorp commented on Sakura X's profile post.

  Nhớ chứ

  24 Tháng năm 2017 lúc 09:15
 3. Nyan scorp liked Sakura X's post on Nyan scorp's profile.

  Thăm chụy :) Nhớ em hông ? Meow.....

  24 Tháng năm 2017 lúc 09:15
 4. Nyan scorp Ờ thì...off hơi lâu. Sorry những người chưa rep lại :v »

  17 Tháng năm 2017
 5. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  ...Bây giờ hết cao rồi =))

  11 Tháng năm 2017
 6. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Trong ava có tên cậu à, dễ thương nhỉ? :)

  11 Tháng năm 2017
 7. Nyan scorp commented on Sweet delight's profile post.

  Các người tính phá noti đến chừng nào đây??? -_-

  11 Tháng năm 2017
 8. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Mày... :)) Láo vừa thôi coăn :v

  11 Tháng năm 2017
 9. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  T thích xem tất, từ soft đến dark :))

  11 Tháng năm 2017
 10. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Tính hết lần này là gần 30 cái :))

  11 Tháng năm 2017
 11. Nyan scorp commented on Nyan scorp's profile post.

  Và sau đó là... =)))

  11 Tháng năm 2017
 12. Nyan scorp commented on Canh Truong's profile post.

  Bye, chúc anh ngủ ngon :))

  10 Tháng năm 2017