Members Nyan scorp is Following

 1. Ayase Eli

  Thiên Thạch, Female, from Tộc Ventrue
  Messages:
  620
  Likes Received:
  5,852
  Trophy Points:
  18
 2. capricornsakura

  Hành Tinh, Female, from My house
  Messages:
  52
  Likes Received:
  712
  Trophy Points:
  108
 3. Capuchino47

  Thiên Thạch, Female, from Vương quốc táo đỏ
  Messages:
  16
  Likes Received:
  68
  Trophy Points:
  3
 4. cuadaica

  Messages:
  350
  Likes Received:
  1,468
  Trophy Points:
  118
 5. HwangMi

  Colorful, 21, from Diamond
  Messages:
  730
  Likes Received:
  5,903
  Trophy Points:
  625
 6. Maito Shuuji

  Hành Tinh, Male, 15, from Trại Tâm Thần
  Messages:
  167
  Likes Received:
  1,119
  Trophy Points:
  108
 7. ohscorpiokelly

  Thiên Thạch, Male, from nơi có manga và táo
  Messages:
  147
  Likes Received:
  345
  Trophy Points:
  18
 8. pisce2005

  Hành Tinh, Male, from HAP Group
  Messages:
  836
  Likes Received:
  3,699
  Trophy Points:
  108
 9. Rin75261 Taurria

  Hành Tinh, Female, 16, from Green Grassland
  Messages:
  206
  Likes Received:
  2,198
  Trophy Points:
  168
 10. ThyLaii

  Hành Tinh, from EXO Planet.
  Messages:
  186
  Likes Received:
  1,948
  Trophy Points:
  118
 11. TieuYet2610

  Hành Tinh, Female, 15, from NA.
  Messages:
  638
  Likes Received:
  2,840
  Trophy Points:
  243
 12. ToukaLeo

  Thiên Thạch, Female, from Hội những đứa tâm thần
  Messages:
  124
  Likes Received:
  335
  Trophy Points:
  18