Members Following Miin Cancer

 1. Akira Ten

  Hành Tinh
  Messages:
  89
  Likes Received:
  1,183
  Trophy Points:
  118
 2. Aquarius Su

  Thiên Thạch, from House of A.R.M.Y
  Messages:
  36
  Likes Received:
  822
  Trophy Points:
  8
 3. Arikinomoto

  Thiên Thạch, 17, from Đức Trọng_Lâm Đồng
  Messages:
  1
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
 4. Autumn Days

  Thiên Thạch, 16, from Thịnh Hạ U Đình
  Messages:
  4
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  3
 5. BatCan20

  Hành Tinh, Male, 14
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  100
 6. Bianco

  Thiên Thạch, Female, 17
  Messages:
  7
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  3
 7. Cherrysary

  Thiên Thạch, Female, 16, from Việt Nam
  Messages:
  12
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  3
 8. CreaFrankenstein

  Thiên Thạch, Female, 16
  Messages:
  13
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
 9. Emily0411

  Hành Tinh, Female, 13
  Messages:
  6
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  103
 10. Fukami Touko

  Thiên Thạch, Female, 16, from Tân Hương
  Messages:
  8
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  3
 11. hakinu

  Hành Tinh, Male, 16
  Messages:
  26
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  103
 12. Haru Furawa Taurus

  Thiên Thạch, Female, from Sao Hoả :)))))
  Messages:
  565
  Likes Received:
  1,506
  Trophy Points:
  18
 13. HatsuneMikuScorpio

  Thiên Thạch, Female, 16, from Ở nhà chứ còn ở đâu nữa
  Messages:
  11
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  3
 14. Isora Shitama

  Thiên Thạch, Female, 14
  Messages:
  8
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  3
 15. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Male, 14
  Messages:
  0
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  2
 16. Kayoko Uri

  Thiên Thạch, Female, 15, from Phường Pom Hán, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Messages:
  19
  Likes Received:
  101
  Trophy Points:
  3
 17. keiuhoaboconganh

  Thiên Thạch, Female, 16, from Trái Đất
  Messages:
  32
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  8
 18. khatuehuynh

  Thiên Thạch, Female, from Trái Đất
  Messages:
  19
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  3
 19. Krul Tepes

  Thiên Thạch, Female, 15
  Messages:
  33
  Likes Received:
  242
  Trophy Points:
  8
 20. libgyeom

  Thiên Thạch, Female
  Messages:
  7
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3