Members Following Akahiko Yuu

 1. BlackGirl

  Thiên Thạch, Nữ, 15
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 2. Cancer Vyhera

  Hành Tinh, Nữ, 16, from Thiên đàng
  Bài viết:
  236
  Đã được thích:
  640
  Điểm thành tích:
  118
 3. Ethena northwest

  Thiên Thạch, Nữ, 17
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  35
  Điểm thành tích:
  2
 4. Haru Furawa Taurus

  Thiên Thạch, Nữ
  Bài viết:
  234
  Đã được thích:
  340
  Điểm thành tích:
  18
 5. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Nam, 13
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  2
 6. KX Melanie

  Hành Tinh, Nữ, from Katherine Planet
  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  253
  Điểm thành tích:
  118
 7. Miyano Takumi

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  80
  Điểm thành tích:
  108
 8. Mochi Hayashi

  Thiên Thạch, Nữ, from Vô gia cư
  Bài viết:
  248
  Đã được thích:
  765
  Điểm thành tích:
  18
 9. Nareda Umi

  Thiên Thạch, Nữ, 15, from Unknown
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 10. Ru Kagamine

  Thiên Thạch, Nữ, 19
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 11. Slapjack

  Hành Tinh, 16
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  951
  Điểm thành tích:
  345
 12. ToukaLeo

  Thiên Thạch, Nữ, from Hội những đứa tâm thần
  Bài viết:
  120
  Đã được thích:
  300
  Điểm thành tích:
  18
 13. ๖ۣۜIce

  Hành Tinh, Nam, 16, from Nhân Gian
  Bài viết:
  134
  Đã được thích:
  196
  Điểm thành tích:
  118