Members Following Akahiko Yuu

 1. BlackGirl

  Thiên Thạch, Nữ, 15
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 2. Cancer Vyhera

  Hành Tinh, Nữ, 16, from Thiên đàng
  Bài viết:
  237
  Đã được thích:
  674
  Điểm thành tích:
  118
 3. Ethena northwest

  Thiên Thạch, Nữ, 17
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  69
  Điểm thành tích:
  2
 4. Haru Furawa Taurus

  Thiên Thạch, Nữ
  Bài viết:
  267
  Đã được thích:
  408
  Điểm thành tích:
  18
 5. iamsory

  Thiên Thạch, Nữ, 16
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  58
  Điểm thành tích:
  3
 6. Jun Haru Ayono

  Thiên Thạch, Nam, 13
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  2
 7. KX Melanie

  Hành Tinh, Nữ, from Katherine Planet
  Bài viết:
  214
  Đã được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  118
 8. Miyano Takumi

  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  398
  Điểm thành tích:
  108
 9. Mochi Hayashi

  Thiên Thạch, Nữ, from Vô gia cư
  Bài viết:
  260
  Đã được thích:
  831
  Điểm thành tích:
  18
 10. Nareda Umi

  Thiên Thạch, Nữ, 15, from Unknown
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 11. Ru Kagamine

  Thiên Thạch, Nữ, 19
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 12. Sakura X

  Thiên Thạch, Nữ, 17, from Dải ngân hà - Cung xử nử
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  98
  Điểm thành tích:
  3
 13. Slapjack

  Hành Tinh, 16
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  952
  Điểm thành tích:
  345
 14. ToukaLeo

  Thiên Thạch, Nữ, from Hội những đứa tâm thần
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  333
  Điểm thành tích:
  18
 15. ๖ۣۜIce

  Hành Tinh, Nam, 16, from Nhân Gian
  Bài viết:
  139
  Đã được thích:
  203
  Điểm thành tích:
  118